komfort i bezpieczeństwo Twojego domu
DEKOREM LEGNICA
znajdziesz nas również na: DEKOREM NA FACEBOOK'u

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników strony www.dekorem.pl. Poufność danych może być jedynie uchylona w celach dowodowych lub na polecenie odpowiednich organów państwowych.

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności.

Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH i JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Dekorem Robert Antonowicz 59-220 Legnica ul.Górnicza 7 jest administratorem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z portalu www.dekorem.pl

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z  naszym Administratorem Ochrony Danych Osobowych: drogą mailową na adres:iod@dekorem.pl

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

Dane osobowe gromadzimy wyłącznie za zgodą użytkowników korzystających z sekcji „Newsletter”, „Formularz kontaktowy”

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że Administrator zna publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:

• czas nadejścia zapytania,

• czas wysłania odpowiedzi,

• nazwę stacji klienta,

• informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

• adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Portalu urzędu nastąpiło przez odnośnik,

• informacje o przeglądarce użytkownika.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony portalu. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe przekazujemy dostawcom usług hostingowych, z którymi mamy zawartą umowę powierzenia danych. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające)

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza Administratorem sieci. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Dlatego dokładamy starań, aby chronić serwis przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w polityce prywatności.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

MONITORING WIZYJNY

Administratorem Państwa danych osobowych w postaci wizerunku zarejestrowanego przez kamery wizyjne
zainstalowane w Naszych budynkach jest firma Dekorem Robert Antonowicz 59-220 Legnica ul. Górnicza 7 .
Z Administratorem Ochrony Danych mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iod@dekorem.pl

Monitoring prowadzony jest przez Administratora w związku z wykonywaniem zadania realizowanego
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów w celu zapewnienia ochrony osób i mienia znajdujących się w otoczeniu i niniejszym lokalu użytkowym.
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane organom ścigania na ich wyłączne pisemne polecenie.
Państwa dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, tj. maksymalnie przez okres 30 dni od dnia zarejestrowania Państwa wizerunku.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla spraw związanych z ochroną danych osobowych.
Przekazane dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu, które mogłoby mieć wpływ na Państwa sytuację prawną lub w inny sposób wpływać na Państwa prawa i obowiązki.

PLIKI COOKIES

Nasz serwis używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.